VvE

Alle woningbezitters zijn automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE), de vereniging van de eigenaren van de appartementsrechten. Het doel van de VvE is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars van de appartementsrechten. Hieronder valt met name het onderhoud van de gemeenschappelijke zaken . Welke zaken gemeenschappelijk zijn, staat beschreven in de splitsingsakte.

De vereniging wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders. Deze wordt/worden benoemd door de vergadering. Toezicht op het beheer en beleid van de bestuurder(s) wordt uitgevoerd door de Raad van Commissarissen.