Verkeer en parkeren

 

Afremmen94x120

Zowel de openbare toegangsweg tot het Numansgors als de wegen op het park zijn vrij smal en onoverzichtelijk. Op de toegangsweg geldt een maximale snelheid van 60 km/uur, terwijl op het Numansgors zelf een maximale snelheid van 15 <km/uur is toegestaan. Wij verzoeken u zich aan deze snelheden te houden.
Bij iedere woning hoort één vaste parkeerplaats. Daarnaast is er een aantal vrije parkeerplaatsen.
parkeren botenloods 448x336Normaal gesproken is dit voldoende. In geval het aantal parkeerplaatsen in de directe omgeving tekortschiet, is er parkeerruimte beschikbaar op het terrein bij de botenloods.

Gereservbeerd119x50

 

Parkeren buiten de aangegeven vakken (bijvoorbeeld op de gazons) is verboden.

Het stallen van camper, caravan en aanhangwagen is niet toegestaan.