Verbouwen – Verhuur huis/ligplaats

Verbouwen
De woningen op het Numansgors zijn eind jaren 70 onder architectuur gebouwd. De behoefte om deze aan te passen en te verbouwen is begrijpelijk. Wel is het belangrijk dat de unieke architectuurkenmerken behouden blijven. Daarom is de handleiding ‘verbouwen in stijl‘ gemaakt. Deze handleiding beschrijft in het kort wat de procedures en reglementen bij verbouwingen zijn. Ook beschrijft het document de stijlkenmerken van de woningen op het Numansgors waarop de toekomstige verbouwingen worden getoetst.

Procedure
Volgens het Splitsingsreglement moet voor verbouwingen toestemming gevraagd worden bij de bestuurder. De bestuurder vraagt advies aan de Architectencommissie. Het advies wordt in de meeste gevallen overgenomen door het bestuur. Na goedkeuring door de Raad van Commissarissen wordt toestemming verleend. In veel gevallen moet toestemming aan de gemeente worden gevraagd.

Meer informatie over de procedure met betrekking tot verbouwingen vindt u in de brochure “Verbouwen in stijl” en de procedure Verbouwen.

Verhuur huis
Het verhuur van uw huis dient (volgens het Splitsingsreglement) te worden gemeld bij het Bestuur De aspirant huurders krijgen een uitnodiging voor een ballotage/welkomst gesprek. In dit gesprek wordt de aspirant huurder op de hoogte gebracht van het gebruik van alle faciliteiten van het Numansgors en de daarbij behorende regels.

Verhuur ligplaats
Het verhuur van uw ligplaats dient gemeld te worden bij het Bestuur
Als eigenaar blijft u verantwoordelijk voor het gedrag van de huurders.
Het onderstaande model ‘Overeenkomst Verhuur ligplaats’ kunt u gebruiken bij het bevestigen van de verhuur van uw ligplaats.
De huurders van een ligplaats hebben zich te houden aan de volgende regels:

• De huurder dient al het afval mee naar huis te nemen en niet achter te laten op de steigers of in
de containers van het Numansgors.
• Parkeren van de personenauto dient te gebeuren op het parkeerterrein bij de botenloods.
• De huurder draagt zorg voor het ordentelijk afmeren van het schip in de box en het stormvast achterlaten
van het schip. Te denken valt hierbij aan landvasten die voldoende stevig zijn voor het type schip,
vlaggenlijnen, dektenten etc.
• Het plaatsen van de boot op de wal door huurder nabij of in de botenloods is niet toegestaan.
• Het gebruik van de botenloods is door huurder niet toegestaan.
• Beperking van gebruik van de drinkwateraansluiting op de steiger voor het afspoelen van de boot.

Bekijk hier een voorbeeld van een huurovereenkomst ligplaats (PDF).