Torensteepolder

Hier vindt u relevante informatie over het nieuwbouwproject ‘Torensteepolder’.

Activiteiten 29 januari t/m 29 maart 2019

Doel van activiteiten richting gemeente Hoeksche Waard: Veilige ontsluiting voor nu en in de toekomst.

29 januari 2019 – Deurwaarder: Proces verbaal van constatering en de 3 brieven aan voormalig b & w en verzoek bouwstop i.v.m. onveilige situaties en onbeantwoord blijven van brieven

1 februari 2019 – Naar aanleiding van deurwaardersexploot: uitnodiging per fietskoerier van gemeente HW voor hoorzitting op 4 februari 2019

4 februari – hoorzitting gemeente

6 februari – brief gemeente HW – bouwstop niet toegekend.

19 februari – Besluit om naar Voorzieningenrechter te gaan met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen. Een bouwstop zolang er geen veilige ontsluitingsweg is.

1 maart 2019 – Gesprek nieuwe projectleider Torensteepolder Perry van der Elst met verkeerskundige Wendy Jacobs. Dit gesprek heeft niet geleid tot toezeggingen.

4 maart 2019 – Vragen en antwoorden ontsluiting Numansgors – zie document Vraag en antwoord ontsluiting Numansgors (pdf)

18 maart 2019 – gesprek met wethouder Van Waveren en Perry van der Elst. Voorstel 3 partijen gesprek: wethouder, projectleider Torensteepolder, Ed Maas – Midstate en VvE Numansgors. Doel: oplossing ontstane situatie. Dit gesprek is gepland op donderdag 4 april 2019.

21 maart 2019 – Zitting Voorzieningenrechter – verzoek afgewezen. Reden: rechter kon in zijn rechtskader van dat moment ons verzoek niet honoreren. De gemeente heeft 4 dagen voor datum zitting een verkeersbesluit afsluiting Fortlaan, gepubliceerd in de Staatscourant.

Bekijk hier de briefwisseling met de gemeenteBetekening brieven aan burgemeester (pdf)

Een volgende stap zou kunnen zijn een kort geding. Dat wordt opgeschort en is afhankelijk van de uitkomst van het gesprek met gemeente – Midstate – VvE op 4 april aanstaande. Ed Maas – eigenaar Midstate, is zelf aanwezig bij dit gesprek waardoor mogelijk knopen doorgehakt kunnen worden.

De onderwerpen die de VvE heeft ingebracht voor het gesprek op 4 april 2019 zijn:
1. Het versneld doortrekken van de Torensteelaan vanaf de Schuringsedijk in zuidelijke richting naar de Ambachtsheerenlaan.
2. Zolang dat nog niet is gebeurd de Fortlaan herstellen en weer openstellen.
3. Nakoming van de afspraken met betrekking tot locatie borden, slagboomfaciliteiten, lantaarnpaal.

Nadere informatie over bovenstaande op het VvE kantoor.

In de media

Geen bouwstop Torensteepolder na eis van de bewoners (AD, 5 februari)

Bouwstop dwangmiddel voor een veilig Numansgors (AD, 4 februari)

Bewoners zijn volledig klaar met onveilige weg (AD, 2 februari)

Bezoek Wethouder 17 januari 2019

Activiteiten VvE Numansgors tot nu

Agenda bezoek Wethouder 17-1-19

De Fortlaan tot augustus 2018

GKB bewonersbrief – afsl Fortlaan aug 2018

Luchtopname Numansgors

Mail Y Lanooij 19-12-18

Numansgors – Eigendom – VvE

Ontsluiting Bestemmingsplan

Presentatie gemeenteraad mbt toegangsweg, 6 december 2018

Achtergrondinformatie

Zuidrandvisie 2018

Artikel Algemeen Dagblad, 12 december 2018

Calamiteiten weg masterplan

Knelpunten verkeer, 10 april 2018

Brief gemeente Cromstrijen, 23 maart 2017

Rapport Megaborn Verkeersontsluiting Numansdorp Noord-Zuid, 2 mei 2011

Tekening eerste gedeelte nieuwe weg

Presentatie aan raadsleden, april 2018

Presentatie aan raadsleden gemeente Cromstrijen, april 2018 (pdf)

Video t.b.v. presentatie Raads- en commissieleden Cromstrijen op 16 april 2018:

Interessante websites

Fort Buitensluis

Ontwikkelingskader Fort Buitensluis

De Torensteepolder

Toekomst Hoeksche Waard