Stroomvoorziening elektrische voertuigen

Elektrisch-laden-voertuigen-Numansgors-2015-webSteeds meer mensen stappen over op elektrisch rijden. Ook op het Numansgors. Dit heeft als logisch gevolg dat er een groeiende behoefte is aan stroomvoorziening voor elektrische voertuigen.

Graag willen wij bewoners in staat stellen om hun elektrische voertuig te laden op hun eigen parkeerplaats. Wat we echter willen voorkomen is een wildgroei aan verschillende soorten laadpalen. Daarom hebben we het document “Laden elektrische voertuigen Numansgors” opgesteld. Hierin vindt u uitleg over de soorten laadpalen die u op het Numansgors kunt gebruiken, de eisen die worden gesteld aan de aanleg van de stroomvoorziening, kabels, graafwerk, etc. De kosten voor aanleg komen geheel voor rekening van de aanvrager.

Voor het plaatsen van een laadpaal heeft u toestemming nodig van het bestuur. U kunt de aanvraag doen via het Aanvraagformulier laadpaal elektrisch rijden VvE Numansgors. Het protocol met betrekking tot de aanvraag laadpaal elektrisch rijden VvE Numansgors vindt u in dit document. Vragen? Neem contact op met het bestuur.