Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beheer en het beleid van de bestuurders en geeft advies wanneer de bestuurder daarom vraagt of als zij dit noodzakelijk acht. De Raad van Commissarissen dient te bestaan uit minstens 3 leden, waarvan tenminste 2 leden appartementseigenaar zijn. Contact opnemen met de RvC? .

De RvC wordt momenteel gevormd door:

Photo Shape Editor: https://www.tuxpi.com/photo-effects/shape-toolArnold Roza
Voorzitter
Photo Shape Editor: https://www.tuxpi.com/photo-effects/shape-toolRon Oomkes
Plaatsvervangend voorzitter
Ruud Bijkerk
Lid

Vacatures

Wij zijn hard op zoek naar kandidaten voor de RvC. De RvC overlegt regelmatig met het Bestuur van de VvE over lopende zaken, de financiën en een leefbaar Numansgors. Als RvC-lid wordt er niet van je verwacht over uitgebreide kennis te beschikken, maar wel bereid zijn om je in de materie te verdiepen. Er is één belangrijke beperking: je moet jonger zijn dan 72 jaar! (volgens het Splitsingsreglement) Interesse? .