‘Preventie met WhatsApp-groep werkt’

Volgens InShared hebben WhatsApp-buurtpreventiegroepen effect. De Achmea-dochter heeft onderzoek laten doen onder 1.175 Nederlanders en daaruit zou blijken dat vier op de tien preventiegroepen al meetbaar resultaat hebben opgeleverd. “40% geeft aan dat er dankzij de groepsapp vernielingen of inbraken zijn voorkomen en dat zij zich veiliger voelen.”

Zomervakantie betekent veel leegstaande woningen. Voor InShared een mooi aanknopingspunt om WhatsApp-buurtpreventie onder de aandacht te brengen. Met een speciaal aangemaakte groep kunnen buurtbewoners elkaar op de hoogte houden van onveilige of verdachte situaties. Wie op vakantie gaat, kan maar het beste zo’n WhatsApp-groep aanmaken, adviseert InShared. In Gelderland en Limburg is de digitale buurtwacht het meest ingeburgerd: 22% is daar lid van zo’n groep. In Noord-en Zuid-Holland. Utrecht en Noord-Brabant ligt het percentage rond de 15%.
Volgens het onderzoek wil 64% van de Nederlanders graag deelnemen aan een preventiegroep. Ruim de helft (56%) zegt zich veiliger te voelen als er een WhatsApp-preventiegroep is. Mensen gaan beter opletten en de betrokkenheid bij de eigen buurt wordt versterkt, zo laten de ondervraagden weten. Vooral vrouwen (60%) en ouderen (64%) voelen zich veiliger.