Praktische Zaken

Luchtfoto oostGelegen aan het Hollandsch Diep, in een van de mooiste waterrijke gebieden van Nederland, is het heerlijk wonen op Numansgors. Om het leefgenot voor iedereen zo hoog mogelijk te houden, is het echter onontkoombaar dat er ‘regels’ zijn waaraan iedereen geacht wordt zich te houden. Het Splitsingsreglement vormt de belangrijkste basis voor deze regels. Op deze website vindt u een verkorte uitleg van een aantal belangrijke regels.

 

Woningtypes op huisnummer

Downloaden (PDF, Onbekend)