Helling dagen 2020/2021

Geplande hellingdagen zijn:

24 oktober eruit  3 april 2021 te water voor zowel botenloods (max 8,5 meter) en langs de tennisbaan. Dit zal verzorgd worden door Fa. Boeter.

7 november eruit 27 maart 2021 te water voor de grotere schepen op de parkeerplaats.

 

Let op geen losse gasflessen en lossen brandstoftanks in de boot achterlaten. Voor de botenloods geldt vaste brandstoftanks zo leeg mogelijk.

 

 

 

 

 

Hellingdagen 2019

28 maart 2020 – Grote schepen

11 april 2019 – Schepen tennisbaan en botenloods

VvE Ligplaatsen

VvE ligplaatsen

De VvE heeft in de havens 6 vrije ligplaatsen. Deze liggen verspreid over de beide havens en hebben verschillende maten (zie hieronder).

De VvE ligplaatsen worden jaarlijks aan eigenaars tegen een vergoeding in gebruik gegeven, zo nodig door middel van loting.

Met de gebruikers van een VvE ligplaats wordt een overkomst aangegaan voor één jaar. De vergoeding voor gebruik van een ligplaats bedraagt voor eigenaars € 7,50 per strekkende meter boxlengte per maand.

Jaarlijks worden de bedragen verhoogd met het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie (jaar 0 = 2015).

Voor 2021 betekent dit:  7,95 Eur / m / ligplaatslengte / maand / kalenderjaar.

Steiger 2 :

1: 8 x 3,5 meter, Positie: Steiger 2, einde, noordzijde,  naast de laatste ligplaats huisnummer 20

2: 8 x 3,5 meter, Positie: Steiger 2, einde, noordzijde, evenwijdig aan het steiger

Steiger 5 :

4: 6 x 3 meter, Positie: Steiger 5, einde westzijde aan kop aan de vingerpier.

Steiger 11:

5: 8 x 3 meter, Positie: Steiger 11, achter VVE ligplaats 5, naast ligplaats huisnummer 179

6: 15 x 5 meter, Positie: Steiger 11, begin, westzijde evenwijdig aan het steiger, achter de kanosteiger

Steiger 10:

7: 15 x 5 meter, positie: Steiger 10, einde gastensteiger, oostzijde

12-10-2020

‘Preventie met WhatsApp-groep werkt’

Volgens InShared hebben WhatsApp-buurtpreventiegroepen effect. De Achmea-dochter heeft onderzoek laten doen onder 1.175 Nederlanders en daaruit zou blijken dat vier op de tien preventiegroepen al meetbaar resultaat hebben opgeleverd. “40% geeft aan dat er dankzij de groepsapp vernielingen of inbraken zijn voorkomen en dat zij zich veiliger voelen.”

Zomervakantie betekent veel leegstaande woningen. Voor InShared een mooi aanknopingspunt om WhatsApp-buurtpreventie onder de aandacht te brengen. Met een speciaal aangemaakte groep kunnen buurtbewoners elkaar op de hoogte houden van onveilige of verdachte situaties. Wie op vakantie gaat, kan maar het beste zo’n WhatsApp-groep aanmaken, adviseert InShared. In Gelderland en Limburg is de digitale buurtwacht het meest ingeburgerd: 22% is daar lid van zo’n groep. In Noord-en Zuid-Holland. Utrecht en Noord-Brabant ligt het percentage rond de 15%.
Volgens het onderzoek wil 64% van de Nederlanders graag deelnemen aan een preventiegroep. Ruim de helft (56%) zegt zich veiliger te voelen als er een WhatsApp-preventiegroep is. Mensen gaan beter opletten en de betrokkenheid bij de eigen buurt wordt versterkt, zo laten de ondervraagden weten. Vooral vrouwen (60%) en ouderen (64%) voelen zich veiliger.