Hellingdagen 2019

23 maart 2019 – Grote schepen

30 maart 2019 – Schepen tennisbaan en botenloods

 

26 oktober 2019 – Schepen tennisbaan en botenloods

2 november 2019 – Grote schepen

VvE Ligplaatsen

VvE ligplaatsen

De VvE heeft in de havens acht vrije ligplaatsen. Deze liggen verspreid over de beide havens en hebben verschillende maten (zie hieronder).

De VvE ligplaatsen worden jaarlijks aan eigenaars tegen een vergoeding in gebruik gegeven, zo nodig door middel van loting.

Met de gebruikers van een VvE ligplaats wordt een overkomst aangegaan voor één jaar. De vergoeding voor gebruik van een ligplaats bedraagt voor eigenaars € 7,50 per strekkende meter boxlengte per maand.

Jaarlijks worden de bedragen verhoogd met het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie (jaar 0 = 2015).

 

Steiger 1

8 x 3,5 meter. Positie: noordzijde, naast de laatste ligplaats nummer 20

8 x 3,5 meter. Positie: noordzijde, evenwijdig aan steiger

 

Steiger 3

15 x 5 meter. Positie: einde, noordzijde, evenwijdig aan de steiger

Steiger 10

17 x 5 meter. Positie einde gastensteiger, oostzijde bestemd als vaste ligplaats beheerderswoning.

Steiger 11

15 x 5 meter. Positie: aan het begin, evenwijdig aan de steiger, achter de kanosteiger

8 x 3 meter. Positie: achter VvE ligplaats, naast ligplaats 179

 

1-10-2017

‘Preventie met WhatsApp-groep werkt’

Volgens InShared hebben WhatsApp-buurtpreventiegroepen effect. De Achmea-dochter heeft onderzoek laten doen onder 1.175 Nederlanders en daaruit zou blijken dat vier op de tien preventiegroepen al meetbaar resultaat hebben opgeleverd. “40% geeft aan dat er dankzij de groepsapp vernielingen of inbraken zijn voorkomen en dat zij zich veiliger voelen.”

Zomervakantie betekent veel leegstaande woningen. Voor InShared een mooi aanknopingspunt om WhatsApp-buurtpreventie onder de aandacht te brengen. Met een speciaal aangemaakte groep kunnen buurtbewoners elkaar op de hoogte houden van onveilige of verdachte situaties. Wie op vakantie gaat, kan maar het beste zo’n WhatsApp-groep aanmaken, adviseert InShared. In Gelderland en Limburg is de digitale buurtwacht het meest ingeburgerd: 22% is daar lid van zo’n groep. In Noord-en Zuid-Holland. Utrecht en Noord-Brabant ligt het percentage rond de 15%.
Volgens het onderzoek wil 64% van de Nederlanders graag deelnemen aan een preventiegroep. Ruim de helft (56%) zegt zich veiliger te voelen als er een WhatsApp-preventiegroep is. Mensen gaan beter opletten en de betrokkenheid bij de eigen buurt wordt versterkt, zo laten de ondervraagden weten. Vooral vrouwen (60%) en ouderen (64%) voelen zich veiliger.