Wonen op Numansgors

Wonen op het Numansgors

Het Numansgors heeft een Vereniging van Eigenaren (VvE). De VvE beheert de gemeenschappelijke bezittingen zoals groenvoorziening, havens, botenloods, verenigingsgebouw ‘het Bolwerk’, trailerhelling, tennisbanen, Jeu-de-Boulesbaan, riool, straatverlichting. De VvE bijdrage wordt per kwartaal geïnd. Het bestuur van de VvE organiseert twee maal per jaar een Algemene Leden Vergadering waarin o.a. de begroting voor het komende jaar wordt besproken, waarvoor de leden hun goedkeuring geven. Het bestuur legt in de ALV verantwoording af over de uitgaven.

De appartementen van het Numansgors staan op grond van de ASR. Bij de aankoop van een huis hoort een erfpachtovereenkomst. In de erfpachtovereenkomst is geregeld dat nieuwe bewoners die een huis op het Numansgors willen kopen, een gesprek moeten hebben waarin een formulier wordt ingevuld en ondertekend. Dit formulier gaat naar de ASR (erfpachtverstrekker) ter goedkeuring. Het kan voorkomen dat de ASR onderaan de TOESTEMMING EX ART 9 ERFPACHTVOORWAARDEN de opmerking plaatst ‘dat permanente bewoning krachtens de akte van uitgifte in erfpacht/de splitsingsakte niet is toegestaan’. Dit kan aspirant kopers afschrikken. De VvE stelt een concept tekst naar de ASR ter beschikking. U kunt deze opvragen door middel van deze link. De goedkeuring is verplicht bij het passeren van de akte van de appartementsrechten op een woning, parkeerplaats en ligplaats bij de notaris.  Deze procedure ligt in handen van de Ballotagecommissie. Wij noemen het liever de Welkomstcommissie. Naast het uitoefenen van deze formele taak, informeert de Ballotage-/ Welkomstcommissie potentiële kopers en huurders over de unieke en mooie aspecten van het wonen op het Numansgors.

Sinds 2010 zijn er criteria opgesteld waar op gelet moet worden bij verkoop. Voor de financiering van het appartementsrecht dient een Opinie te worden overlegd. Deze Opinie wordt door enkele partijen opgemaakt met verschillende uitkomsten en tarieven. Voor onze VvE (200 leden) is een afspraak gemaakt met het Nederlands Instituut voor Erfpacht, zij maken de Opinie op voor € 150,-. Aanvragen van een erfpachtopinie kan door een mail te sturen naar

Permanente bewoning
In 2013 is op het Numansgors permanente bewoning toegestaan. Hiermee is het officieel een wijk van Numansdorp geworden. Weliswaar zijn er op het Numansgors diverse faciliteiten die onder het beheer van de VvE valt, waaronder de straatverlichting en het riool.
Hieronder de link naar het artikel van de aankondiging in de Staatscourant.
Artikel Staatscourant

DocumentBesluit gemeenteraad permanente bewoning

Bekijk hier de originele folder (PDF) van het Numansgors uit 1980.

Verdere informatie bij

Maquette Ngors

Maquette 1973