Gemeenschappelijk gedeelten en voorzieningen

Iedere woningbezitter is voor 1/200ste deel eigenaar van de gemeenschappelijke voorzieningen, zoals de wegen, groenvoorzieningen, speeltoestellen, havens, trailerhelling, botenloods, winterstalling, het “Bolwerk”, tennisbanen, jeu de boules baan e.d.

Het onderhoud van deze gemeenschappelijke zaken wordt bekostigd uit de VvE bijdrage. De bestuurder stelt hiervoor jaarlijks een begroting op, die aan de ALV wordt voorgelegd ter goedkeuring. 

Haven west in winter

groenvoorziening 448x336

strandje in winter 448x336

brug 448x336

tennisbaan

bolwerk

kinderschaatsbaan

speeltuin oost

bolwerk in kerstsfeer

Keuken van Bolwerk