Commissies en werkgroepen

Binnen de VvE is een aantal commissies actief. Dit zijn:

De Ballotagecommissie is een bijzondere commissie, in die zin dat haar verantwoordelijkheden gedefinieerd zijn in het Splitsingsreglement. De Ballotagecommissie bestaat uit 3 leden plus een plaatsvervangend lid. De leden worden door de ALV benoemd voor een periode van 3 jaar en zijn slechts éénmaal herkiesbaar. Op dit moment bestaat de ballotagecommissie uit de volgende leden:
Caroline Barzilay, Hillie Kooijman en Caroline Pieters.

De Architectencommissie is in het leven geroepen door de Raad van Commissarissen.  De Algemene Leden Vergadering benoemt de leden. Deelnemers: Paul Hofman, Simone Nagel, Berend Sybesma.

Naast deze commissies is er nog een groot aantal vrijwilligers actief in diverse werkgroepen. 

Commissie Zuidrand
De diverse bouwwerkzaamheden rondom het Numansgors worden op de voet gevolgd door de commissie Zuidrand en daar waar nodig adviseert zij de bestuurder. U kunt contact opnemen met de commissie op 
Deelnemers: Ad van der Werve, Paul Vlug, Peter Charpentier en Hans Kortmann. Adviseurs: berend Sybesma en Paola van Brugge,

Werkgroep Duurzaamheid houdt zich bezig met een collectieve duurzame toekomst  voor alle bewoners van  het Numansgors.
Deelnemers: Paul Hofman, Marius Nap, Robert van de Willik.