Ballotage

Volgens het splitsingsreglement is er voor het verwerven van de appartementsrechten op een woning, parkeerplaats en ligplaats goedkeuring vereist van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Deze goedkeuringsprocedure van de VvE ligt in handen van de Ballotagecommissie. Wij noemen het liever de Welkomstcommissie. Naast het uitoefenen van deze formele taak, informeert de Ballotage- cq welkomstcommissie potentiële kopers en huurders over de unieke en mooie aspecten van het wonen op het Numansgors.
De Ballotagecommissie bestaat uit 3 leden plus een plaatsvervangend lid. De leden worden door de ALV benoemd voor een periode van 3 jaar en zijn slechts éénmaal herkiesbaar. Op dit moment bestaat de ballotagecommissie uit de volgende leden:

Caroline Barzilay, Hillie Kooijman en Caroline Pieters.

Voor aanmelding graag een bericht sturen naar