Architecten

Voorblad verbouwen in stijlVoor het uitvoeren van verbouwingen aan de woning, moet de bestuurder schriftelijk goedkeuring verlenen (Splitsingsreglement).  Numansgors is gebouwd onder architectuur. Om te voorkomen dat de architectonische waarde van het Numansgors erodeert, werd een Architectencommissie gevormd, die de stijlkenmerken van het Numansgors in beeld bracht. Hieruit is de brochure “Verbouwen in stijl” ontstaan. Tijdens de ALV van 15 december 2005 heeft de Architectencommissie een uitgebreide presentatie verzorgd. Hierbij werd aan de hand van vele – soms ook buiten het Numansgors gelegen – voorbeelden inzichtelijk gemaakt waar op gelet moet worden om verbouwingen zoveel mogelijk in stijl van het Numansgors te houden.

Inmiddels speelt de Architectencomissie een belangrijke rol bij concrete verzoeken tot verbouwing. Iedere individuele aanvraag wordt door de Architectencommissie voorzien van een advies. Op basis van dit advies en met de goedkeuring van de RvC nemen bestuurders een besluit tot het al dan niet verlenen van toestemming. Voor een actuele en uitgebreide beschrijving van de procedure, klik hier.