Afval en milieu

Gemeente Cromstrijen heeft de afvalverwerkingstaken ondergebracht bij de Regionale Afvalstoffendienst (RAD) Hoeksche Waard. Dit is een samenwerkingsverband van 5 gemeenten in de regio Hoeksche Waard. Op het Numansgors bieden zij afvalvoorzieningen die bedoeld zijn voor eigenaars/bewoners van het Numansgors. De RAD heeft begin 2016 ondergrondse afvalcontainers geplaatst voor restafval, glas en papier. Daarnaast staan verspreid cocons voor groente- en fruitafval en haken voor PMD afval.

De ondergrondse afvalcontainers staan op 3 plaatsen:

1. parkeerplaats bij lage nummers;

2. in- uitgang van het Numansgors.

3. het hek naast de botenloods.

Hieronder vindt u een overzicht van de soorten afval en manieren van aanleveren.

Restafval: Door middel van een toegangspas te openen. Aan te vragen bij de RAD, deze verstrekt de pas op huisnummer. Kosten deponeren restafval 1 euro per klepopening. Restafval uitsluitend in afgesloten plastic zak in afvalcontainer werpen in verband met stankoverlast en ongedierte.

GFT-afval: Groente- en fruitafval kunt u in de kleine cocons met groene deksel deponeren.

Glas: De ondergrondse glascontainers zijn voor 3 soorten glas. Niet deponeren na 2o.00 uur in verband met geluidsoverlast.

Papier: In de ondergrondse papiercontainers.

Plastic: In ‘plastic heroes’ zakken donderdagavond aan de haken hangen. Deze worden iedere vrijdag opgehaald.

Bekijk hier het overzicht wat wel en niet in de plastic heroes zakken mag (pdf).

Containers achter botenloods: Grote container: voor klein restafval wat niet in de ondergrondse container past. Te denken aan een plank of een oude koffer. IJzercontainer: voor ijzer en metalen voorwerpen. Chemiecontainer: zie bij ‘Afgewerkte olie en oliefilters…..’

Snoei- en tuinafval: U kunt snoeisel deponeren achter de botenloods. Bij groot onderhoud van uw tuin (veelal door hoveniers / tuinlieden) dient het tuinafval elders te worden afgevoerd, bijvoorbeeld bij de Milieustraat in Klaaswaal.

Afgewerkte olie en oliefilters, bilgewater en accu’s: Achter het hek bij de botenloods staat een speciale container voor chemisch afval. Om misbruik te voorkomen is de container afgesloten en kunt u deze zaken neerzetten voor de container.

Bouw- en sloopafval: U dient zelf te zorgen voor afvoer naar de Milieustraat aan de Smidsweg 20a te Westmaas.

Klein chemisch afval: Producten die in deze categorie vallen, hebben een speciaal een KCA-logo op de verpakking. U kunt deze deponeren bij het KCA-depot van de milieustraat in Westmaas.

Grofvuil: U kunt hiervoor terecht op de milieustraat in Westmaas. Bent u niet in de gelegenheid om uw grofvuil zelf naar de milieustraat te brengen, dan kan de RAD het tegen betaling voor u ophalen. Dit doen zij wekelijks op donderdag. U dient uiterlijk woensdag om 12.00 uur uw grofvuil aangemeld te hebben voor de daarop volgende donderdag. De kosten bedragen € 32,50 (tarief 2014) per kubieke meter of deel daarvan. Meer informatie op de website van de RAD.

Wij verzoeken u vriendelijk bovenstaande regels in acht te nemen. Alleen dan houden we een schoon en leefbaar Numansgors.