VvE Ligplaatsen

VvE ligplaatsen

De VvE heeft in de havens 6 vrije ligplaatsen. Deze liggen verspreid over de beide havens en hebben verschillende maten (zie hieronder).

De VvE ligplaatsen worden jaarlijks aan eigenaars tegen een vergoeding in gebruik gegeven, zo nodig door middel van loting.

Met de gebruikers van een VvE ligplaats wordt een overkomst aangegaan voor één jaar. De vergoeding voor gebruik van een ligplaats bedraagt voor eigenaars € 7,50 per strekkende meter boxlengte per maand.

Jaarlijks worden de bedragen verhoogd met het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie (jaar 0 = 2015).

Voor 2021 betekent dit:  7,95 Eur / m / ligplaatslengte / maand / kalenderjaar.

Steiger 2 :

1: 8 x 3,5 meter, Positie: Steiger 2, einde, noordzijde,  naast de laatste ligplaats huisnummer 20

2: 8 x 3,5 meter, Positie: Steiger 2, einde, noordzijde, evenwijdig aan het steiger

Steiger 5 :

4: 6 x 3 meter, Positie: Steiger 5, einde westzijde aan kop aan de vingerpier.

Steiger 11:

5: 8 x 3 meter, Positie: Steiger 11, achter VVE ligplaats 5, naast ligplaats huisnummer 179

6: 15 x 5 meter, Positie: Steiger 11, begin, westzijde evenwijdig aan het steiger, achter de kanosteiger

Steiger 10:

7: 15 x 5 meter, positie: Steiger 10, einde gastensteiger, oostzijde

12-10-2020