VvE Ligplaatsen

VvE ligplaatsen

De VvE heeft in de havens acht vrije ligplaatsen. Deze liggen verspreid over de beide havens en hebben verschillende maten (zie hieronder).

De VvE ligplaatsen worden jaarlijks aan eigenaars tegen een vergoeding in gebruik gegeven, zo nodig door middel van loting.

Met de gebruikers van een VvE ligplaats wordt een overkomst aangegaan voor één jaar. De vergoeding voor gebruik van een ligplaats bedraagt voor eigenaars € 7,50 per strekkende meter boxlengte per maand.

Jaarlijks worden de bedragen verhoogd met het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie (jaar 0 = 2015).

 

Steiger 1

8 x 3,5 meter. Positie: noordzijde, naast de laatste ligplaats nummer 20

8 x 3,5 meter. Positie: noordzijde, evenwijdig aan steiger

 

Steiger 3

15 x 5 meter. Positie: einde, noordzijde, evenwijdig aan de steiger

Steiger 10

17 x 5 meter. Positie einde gastensteiger, oostzijde bestemd als vaste ligplaats beheerderswoning.

Steiger 11

15 x 5 meter. Positie: aan het begin, evenwijdig aan de steiger, achter de kanosteiger

8 x 3 meter. Positie: achter VvE ligplaats, naast ligplaats 179

 

1-10-2017