Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beheer en het beleid van de bestuurders en geeft advies wanneer de bestuurder daarom vraagt of als zij dit noodzakelijk acht. De Raad van Commissarissen dient te bestaan uit minstens 3 leden, waarvan tenminste 2 leden appartementseigenaar zijn. Contact opnemen met de RvC? .

De RvC wordt momenteel gevormd door :

carin

Carin van den Berg
Voorzitter

Oscar

Oscar Monshouwer
Plaatsvervangend voorzitter

Photo Shape Editor: https://www.tuxpi.com/photo-effects/shape-tool

Arnold Roza
Lid

Photo Shape Editor: https://www.tuxpi.com/photo-effects/shape-tool

Ron Oomkes
Lid