Planning asfalteren toegangsweg Numansgors

De werkzaamheden voor het asfalteren van de bocht naar de nieuwe weg is gepland in week 49 en 50 (afhankelijk van de weersomstandigheden). Het asfalteren zal zo worden gedaan, dat de doorgang in 1 richting gegarandeerd blijft. In de bocht komt een belijning. De Ambachtsheerenlaan heeft nu een slecht wegdek, deze wordt binnenkort gerenoveerd.

Onderstaande tekening geeft aan hoe het eerste gedeelte van de weg gaat lopen. Bekijk hier een hoge resolutie pdf van de tekening.

Renovatie Toiletgroep Bolwerk

Op zondag 15 oktober stond een grote groep vrijwilligers klaar om mee te helpen met de sloop van de toiletgroep bij het Bolwerk. Bekijk hieronder de tekening van de nieuwe situatie en enkele foto’s van de sloopwerkzaamheden:

 

VvE Ligplaatsen

VvE ligplaatsen

De VvE heeft in de havens acht vrije ligplaatsen. Deze liggen verspreid over de beide havens en hebben verschillende maten (zie hieronder).

De VvE ligplaatsen worden jaarlijks aan eigenaars tegen een vergoeding in gebruik gegeven, zo nodig door middel van loting.

Met de gebruikers van een VvE ligplaats wordt een overkomst aangegaan voor één jaar. De vergoeding voor gebruik van een ligplaats bedraagt voor eigenaars € 7,50 per strekkende meter boxlengte per maand.

Jaarlijks worden de bedragen verhoogd met het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie (jaar 0 = 2015).

 

Steiger 1

8 x 3,5 meter. Positie: noordzijde, naast de laatste ligplaats nummer 20

8 x 3,5 meter. Positie: noordzijde, evenwijdig aan steiger

 

Steiger 3

15 x 5 meter. Positie: einde, noordzijde, evenwijdig aan de steiger

Steiger 10

17 x 5 meter. Positie einde gastensteiger, oostzijde bestemd als vaste ligplaats beheerderswoning.

Steiger 11

15 x 5 meter. Positie: aan het begin, evenwijdig aan de steiger, achter de kanosteiger

8 x 3 meter. Positie: achter VvE ligplaats, naast ligplaats 179

 

 

1-10-2017

 

Hellingdagen 2018

7 april 2018    –    Boten Parkeerterrein

14 april 2018     –   Boten naast Tennisbaan en achter botenloods

21 april 2018    –   Boten uit Botenloods

 

20 oktober        –  Boten in Botenloods

27 oktober         – Boten naast Tennisbaan en achter botenloods

3 november        –  Boten Parkeerterrein

‘Preventie met WhatsApp-groep werkt’

Volgens InShared hebben WhatsApp-buurtpreventiegroepen effect. De Achmea-dochter heeft onderzoek laten doen onder 1.175 Nederlanders en daaruit zou blijken dat vier op de tien preventiegroepen al meetbaar resultaat hebben opgeleverd. “40% geeft aan dat er dankzij de groepsapp vernielingen of inbraken zijn voorkomen en dat zij zich veiliger voelen.”

Zomervakantie betekent veel leegstaande woningen. Voor InShared een mooi aanknopingspunt om WhatsApp-buurtpreventie onder de aandacht te brengen. Met een speciaal aangemaakte groep kunnen buurtbewoners elkaar op de hoogte houden van onveilige of verdachte situaties. Wie op vakantie gaat, kan maar het beste zo’n WhatsApp-groep aanmaken, adviseert InShared. In Gelderland en Limburg is de digitale buurtwacht het meest ingeburgerd: 22% is daar lid van zo’n groep. In Noord-en Zuid-Holland. Utrecht en Noord-Brabant ligt het percentage rond de 15%.
Volgens het onderzoek wil 64% van de Nederlanders graag deelnemen aan een preventiegroep. Ruim de helft (56%) zegt zich veiliger te voelen als er een WhatsApp-preventiegroep is. Mensen gaan beter opletten en de betrokkenheid bij de eigen buurt wordt versterkt, zo laten de ondervraagden weten. Vooral vrouwen (60%) en ouderen (64%) voelen zich veiliger.