Commissies

Binnen de VvE is een aantal commissies actief. Dit zijn:

–      Architectencommissie

–      Ballotagecommissie

De Ballotagecommissie is een bijzondere commissie, in die zin dat haar verantwoordelijkheden gedefinieerd zijn in het Splitsingsreglement. De Architectencommissie is in het leven geroepen door de Raad van Commissarissen. 

Naast deze commissies is er nog een groot aantal vrijwillgers actief in diverse werkgroepen.